Hjort bisto Agder Energi i Fosen Vind-transaksjon

Hjort har bistått Agder Energi AS med forhandling og gjennomføring av salg eierandel på 20,9% i Fosen Vind DA til Nordic Wind Power DA, et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW.

AgderEnergi_logo_300dpi

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap og eier av vindkraftprosjekter i Midt-Norge.  Statkraft vil fremover eie 52,1 % av selskapet, og TrønderEnergi 7,9 %. Nordic Wind Power DA vil holde 40 %, etter blant annet erverv av Agder Energi AS` eierandel på 20,9 %.

Fosen Vind DA vil realisere seks vindparker på Fosen og i Snillfjord med en samlet kapasitet på 1000 MW og årlig produksjon på ca. 3,3 TWh. Prosjektet er Europas største landbaserte vindkraftutbygging med en investeringsramme på omlag NOK 11 milliarder.

Hjorts team på oppdraget har vært ledet av Jørn Uggerud som ansvarlig partner, og senioradvokat Sigve Braaten.