Gransking og compliance

Hjorts advokater har i en årrekke bistått virksomheter i privat og offentlig sektor med uavhengige granskinger, forebygging og håndtering av krisesituasjoner.

_DSC5558

Ved mistanke om at virksomheten kan være involvert i kritikkverdige forhold må det som regel treffes vanskelige avgjørelser under stort tidspress - ofte basert på begrenset kunnskap. Moderne selskapsledelse og risikostyring krever at det ryddes effektivt opp dersom misligheter oppdages. Mange erfarer at juridiske, økonomiske, etiske, personal- og omdømmemessige hensyn trekker i ulik retning, og at det oppstår krevende samarbeidsforhold mellom de involverte og mellom styre og ledelse.

Tverrfaglig basis for forebygging og håndtering av krisesituasjoner

Hjort har i en årrekke bistått virksomheter i privat og offentlig sektor med forebygging og håndtering av krisesituasjoner. Norske og internasjonale regelverk er i stadig utvikling. Hjort har en sjelden kombinasjon av sterk kompetanse innen forretningsjuss og offentlig rett og en betydelig praksis innen strafferett, som forsvarere både for bedrifter og personer. Denne tverrfagligheten styrker vår evne til å vurdere virksomhetens risikoeksponering og behov for forebyggende tiltak, og den gir samtidig en solid base for å gi råd om beredskap og strategi for krisehåndtering mot markedet, egne ansatte, offentlige myndigheter og Påtalemyndigheten.

Advokater med erfaring fra straffesaker og tvisteløsning

Mange av Hjorts advokater har betydelig erfaring som forsvarere for virksomheter under etterforskning. Flere har også langvarig erfaring fra påtalemyndigheten. Dette gir oss en førstehåndskunnskap om hva som virkelig teller når konkrete saker er til vurdering av påtalemyndighet eller domstoler, og dermed også hva som skal til for at virksomheter skal unngå kritikk og straffeansvar.

Advokater med bakgrunn både fra næringsliv og påtalemyndighetene

Flere av Hjorts partnere har omfattende erfaring fra ledelse, styrer, myndighetsposisjoner og mediehåndtering. Vi mener at dette gir ytterligere problemforståelse og innsikt i hvordan juridiske prosesser må spille sammen med behovet for å videreføre god drift og gjenoppbygge tillit internt og eksternt.

Les mer om GRANSKING og FOREBYGGING AV STRAFFBARE FORHOLD I VIRKSOMHETEN.

Siste saker om Gransking og compliance