Hva leter du etter?

Fullmektighverdagen i Hjort

Vi har gjort en liten temperaturmåling blant noen av de ansatte, les mer her om hverdagen som fullmektig i Hjort, beskrevet av fullmektigene selv.

I løpet av få år har andelen av advokatfullmektiger i Hjort økt betraktelig. Fullmektigene får en unik mulighet til å jobbe med praktiske og aktuelle problemstillinger, samtidig som man utvikler seg faglig. Siden Hjorts virksomhet er sammensatt, med både familie-, arv- og skifterett, strafferett og forretningsjus under samme tak, lurte vi på hvordan livet som fullmektig hos Hjort arter seg.Vi har gjort en liten temperaturmåling blant noen av de ansatte, les mer her om hverdagen som fullmektig i Hjort, beskrevet av fullmektigene selv.

 

Aurora Orlin

Avd. Fast Eiendom, advokatfullmektig siden august 2016 

”Som fullmektig i Hjort får du raskt ansvar for egne saker, men også alltid den nødvendige oppfølging fra mer erfarne advokater.

Jeg har helt fra starten av fått jobbe med både små og store saker, innenfor flere ulike fagfelt og med både privatklienter og forretningsklienter. Variasjonen i sakstype og -størrelse gir en variert arbeidshverdag og en bratt læringskurve.

I Hjort har vi et svært godt og inkluderende sosialt miljø, med mye latter og moro! ”

 

Mikkel Toft Gimse

Avd. Straff, advokatfullmektig siden august 2016

“Som advokatfullmektig i Hjorts strafferettsavdeling jobber jeg både selvstendig med egne saker og på team med erfarne advokater i større saker, på strafferett og andre rettsområder. I løpet av et halvt år har jeg blant annet jobbet med store økokrimsaker, gått i retten med små narkotikasaker, vært med i landets mest omtalte doping-sak, og forberedt sedelighetssaker for behandling i Høyesterett. I tillegg til den læringen dette fører med seg, arrangeres en rekke seminarer og kurs i regi av firmaet.

Det sosiale miljøet er også veldig godt, med en stor fullmektiggruppe, og kontakt på tvers av avdelingene. Slik får man også innsyn i hva de andre faggruppene i firmaet gjør.»

 

Katarina Buzatu

Avd. Arbeidsliv, advokatfullmektig siden januar 2016

“Det gode læringsmiljøet med fokus på at advokatfullmektigene skal bli dyktige advokater, og særlig prosedyreadvokater, er noe av det som gjør Hjort til et ideelt sted å være advokatfullmektig. Det er flat struktur og lav terskel for å stille spørsmål. Vi har «Hjort-skolen» med jevnlige kurs og årlig prosedyreseminar på Finse hvor vi tildeles roller og gjennomfører «rettssaker».

I løpet av mitt første år som advokatfullmektig har jeg vært i retten med både sivil sak og straffesaker, arbeidet med større prosjekter, herunder flere granskingsoppdrag, deltatt i forhandlinger og hatt mye klientkontakt. I tillegg har jeg fått tatt del i arbeidet med rekruttering av traineer.

Spennende arbeidsoppgaver og interessante og hyggelige kollegaer gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag!”

 

Øivind Erga Skjeseth

Avd. Fast eiendom, advokatfullmektig siden august 2016

«Som advokatfullmektig i Hjort får du tidlig ansvar for egne saker og klienter. Samtidig får du muligheten til å jobbe sammen med erfarne advokater på større saker og tvister. Det er inspirerende og veldig lærerikt å være omgitt av så dyktige kolleger. Jeg setter stor pris på variasjonen i sakstype og klienter, fra store selskaper til privatpersoner, og ingen arbeidsdag er lik.

I Hjort lærer du mye om det å være advokat fra første dag. Døra til kollegaen er alltid åpen, enten for en faglig diskusjon eller for en hyggelig prat».

 

Er du interessert i en karriere hos Hjort, les mer her.

Se hele vår fullmektiggruppe her.

Kontaktperson