Fullmektighverdagen i Hjort
Hva leter du etter?

Fullmektighverdagen i Hjort

I Hjort er vi utrolig stolte av våre fullmektiger. De viser en nysgjerrighet og engasjement for de mange ulike problemstillingene de møter, og har en genuin interesse for våre klienter.

Møt to av våre advokatfullmektiger, Helene Eng og Emilie Hulthin.

Helene Eng skrev masteroppgave innenfor selskapsrett; aksjeeiers lojalitetsplikt overfor selskapet og øvrige aksjeeiere. Det er ingen tilfeldighet at Helene søkte seg til vår avdeling for industri og næringsliv. Her jobber hun med med selskapsrettslig, kontraktsrettslig og transaksjonsrelatert bistand til virksomheter i Norge og utlandet.

Hvordan er det å jobbe som advokatfullmektig hos Hjort?

– Å være advokatfullmektig i Hjort er spennende, motiverende og lærerikt! Arbeidshverdagen er variert og hver enkelt sak er unik – ingen klient, problemstilling eller arbeidsoppgave er lik. Muligheten til å delta i, og ha ansvar for, så vidt ulike saksprosesser bidrar til et engasjement som gjør det gøy å gå på jobb. Spesielt motiverende er det å se, og erfare, at den jobben man gjør, faktisk bidrar til å generere og sikre verdier for klienten.

Hvilken type arbeidsoppgaver engasjerer deg?

– Problemstillinger som innbyr til å tenkte ovenfor boksen og som fordrer en viss grad av kreativitet og nytenkning.

Hva er bra med Hjort?

– Menneskene! Fra dag én har jeg fått erfare hvor mye læring, kunnskap og trygghet det er å hente på nabokontoret, i møterommet og rundt kaffemaskinen. I Hjort har jeg blitt møtt av kunnskapsrike, erfarne, engasjerte og inkluderende kollegaer – og som nyutdannet jurist kan verdien av dette vanskelig overvurderes.

 

Å kunne arbeide både med private- og forretningsklienter

I straffeavdelingen arbeider Emilie Hulthin. Hjorts advokater har lang erfaring fra arbeid med mennesker i krevende situasjoner på ulike privatrettslige områder. I tillegg til den tradisjonelle strafferetten arbeider vi vel så mye med foretakstraff, gransking og økonomisk kriminalitet.

Emilie startet hos oss midt i pandemien. Hun kom fra Justisdepartementet hvor hun jobbet som utvalgssekretær for det regjeringsoppnevnte Partnerdrapsutvalget.

Hvordan er det å jobbe som advokatfullmektig hos Hjort?

– Det er veldig spennende og lærerikt! Jeg har fått selvstendig ansvar i flere saker fra et tidlig tidspunkt, og fått jobbe med erfarne kolleger i større saker. Kort fortalt har jeg fått prøve meg på mange forskjellige oppgaver, og det er morsomt. Akkurat nå preges arbeidshverdagen en del av koronarestriksjonene, men jeg opplever likevel at Hjort tilrettelegger for at både det faglige og det sosiale skal være så bra som mulig.

– Kan du beskrive hvilke arbeidsoppgaver som engasjerer deg?

– Jeg blir engasjert av å arbeide med de konkrete sakene – store og små – hvor arbeidsinnsatsen har betydning for klienten. Samtidig setter jeg pris på at jeg også får tid til å jobbe med andre type oppgaver, for eksempel bidra til debattinnlegg. Jeg mener det er viktig at jurister engasjerer seg i samfunnsdebatten, og det gjør Hjort!

– Hva er bra med Hjort?

– Jeg føler meg veldig heldig som får jobbe med så dyktige og erfarne kolleger. Jeg setter også stor pris på det hyggelige arbeidsmiljøet – jeg fikk tidlig inntrykk av at det er mye sosialt som skjer, også på tvers av avdelinger og i fullmektiggruppen. Jeg ser veldig frem til flere sosiale arrangementer, hyggelige lunsjer og seminarer når koronarestriksjonene tillater det.

Mikkel Toft Gimse og Emilie Hulthin under digital manuduksjon i strafferett og straffeprosess.

Ingrid Kverneland Mogstad jobber i vår arbeidslivsavdeling. I motsetning til mange forretningsjuridiske advokatfirmaer utgjør arbeidsliv hos Hjort en stor avdeling. Våre klienter er primært arbeidsgivere, og med flere partnere med møterett for Høyesterett har Ingrid bistått i flere kompliserte og prinsipielle saker.

Hvordan er det å jobbe som advokatfullmektig hos Hjort?

– Det er både lærerikt og utfordrende. Ingen dager er like, selv ikke fra hjemmekontoret. Noe jeg har satt særlig pris på i Hjort er muligheten til å få prøve seg innen ulike fagområder. En dag sitter man i forhandlingsmøte, en annen dag i avhør, og en tredje dag ser man til en leilighet på vegne av et dødsbo. Den variasjonen er ganske fantastisk, og det gir også mulighet til å utforske hvilke fagområder man trives best med.

– Hvilken type arbeidsoppgaver engasjerer deg?

– Det er vanskelig å ikke la seg engasjere i saker hvor man blir godt kjent med klienten, og hvor det står mye på spill. I arbeidsrettssaker kan det være arbeidstakere som står i fare for å miste jobben, eller som ønsker seg en god sluttavtale. Ofte er det nødvendig for at klienten skal kunne holde økonomien i vater. På arbeidsgiversiden kan det være snakk om nedbemanningsprosesser som er avgjørende for at selskapet overlever. Så det er klart at slike saker engasjerer!

– Hva er bra med Hjort?

– Først og fremst alle de fine menneskene, på alle nivåer og med forskjellige funksjoner. Jeg synes også det er veldig fint at man i Hjort har sterke fagmiljøer, og at det er fokus på å overføre dette til fullmektigene. Som fullmektig deltar man blant annet på Hjort-skolen, og får opplæring i prosedyre, etikk og andre advokatemner uavhengig av faggruppetilhørighet.