Kurs og seminarer

10. mai 2017:

Frokostseminar om ny personvernlov: 10 ting du må ha kontroll på før mai 2018

#Foredrag #Personvern #Personvern og informasjonsbehandling
Tid 10. mai 2017 kl. 08:30-10:00
Sted Hjorts lokaler i Akersg. 51, 7. et., 0180 Oslo. Inngang fra Apotekerg. 6
Påmeldingsfrist 8. mai 2017 kl. 16:00

I mai 2018 trer ny personvernlovgivning i kraft i Norge. De mye omtalte reglene vil på flere områder skjerpe kravene til behandling av personopplysninger, og blant annet stille større krav til internkontroll og de systemer som brukes til å behandle personopplysninger.

iStock_000023209066Large

Samtidig skjerpes sanksjonene ved eventuell overtredelse. Men hva innebærer de nye reglene mer konkret for din virksomhet, f.eks. med tanke på håndtering av kundeopplysninger og opplysninger om ansatte?  

Advokatfirmaet Hjort inviterer til frokostseminar for å fortelle om de 10 viktigste tingene du i løpet av det neste året må skaffe deg kontroll over i forberedelsen til nytt regelverk. Seminaret er egnet både for deg som er ansvarlig for behandling av kundedata og deg som behandler HR-data.

Foredragsholdere er advokatene Claude A. Lenth og Monica Syrdal fra Hjorts avdelinger fra hhv. Arbeidsliv og virksomhetsstyring og Kommunikasjon/media/teknologi (TMT). Begge er hyppig brukte foredragsholdere innenfor sine områder.

   

Claude A. Lenth er spesialist innenfor personvern. Han bistår både selskaper og offentlige virksomheter med alle typer personvernspørsmål, blant annet evaluering og etablering av informasjonssikkerhet og internkontrollsystemer som nå blir et generelt krav for alle Europeiske land som omfattes av den nye personvernforordningen.

 

 

Monica Syrdal bistår selskaper innen medie-, telekom og teknologisektoren med blant annet markedsrett, immaterialrett, personvern og andre regulatoriske problemstillinger. Hun rådgir om og har holdt flere foredrag om bruk av personopplysninger i markedsføring.

 

Velkommen til frokost, faglig påfyll og mingling fra kl. 08:15. Det faglige innholdet starter kl. 08:30.  

Seminaret er gratis. Begrenset antall plasser.

 

Påmeldingsfristen er nå utløpt.