Frokostseminar: Nye varslingsregler – hva betyr det for arbeidsgiver? | Hjort

Hva leter du etter?

Frokostseminar: Nye varslingsregler – hva betyr det for arbeidsgiver?

Viktige endringer i varslingsreglene i arbeidsmiljøloven trer i kraft 1. januar 2020. Flere får rett til å varsle, og arbeidsgivers plikt til å følge opp varselet og til å verne den ansatte skjerpes.

Tirsdag 21.januar 2020 kl. 08.00 – 10.00
Frokost og registrering fra kl. 08.00
Akersgata 51, 0180 Oslo

Viktige endringer i varslingsreglene i arbeidsmiljøloven trer i kraft 1. januar 2020. Flere får rett til å varsle, og arbeidsgivers plikt til å følge opp varselet og til å verne den ansatte skjerpes.

Hva betyr disse endringene i praksis? Må arbeidsgiver endre varslingsrutinene? Og hvilken betydning har reglene for arbeidsgivers styringsrett?

Vi inviterer til frokostseminar tirsdag 21. januar der Hjort-advokatene Anne Marie Due, Kristin Veierød, Pål Sverre Hernæs og Kristian Brandt gir en innføring i de nye reglene og hvilke praktiske konsekvenser de kan få. I tillegg ser vi nærmere på noen sentrale spørsmål som ofte oppstår ved oppfølging av varsler/granskingssaker fra et virksomhetsperspektiv:

• Hvordan bør varsler følges opp, og hvem skal gjøre det?
• Hvordan skal arbeidsgiver håndtere anonyme varsler?
• Hvordan sikre en god prosess som ivaretar grunnleggende prinsipper som kontradiksjon?
• Når bør arbeidsgiver engasjere eksterne granskere?
• Forholdet mellom arbeidsgiver og uavhengige granskere
• Grensen mellom undersøkelse og etterforskning – i hvilke situasjoner bør politiet varsles, og hvordan gjennomføre interne undersøkelser samtidig som det pågår etterforskning?

 

Meld deg på her.

Fagområde