Kurs og seminarer

4. april 2017:

Frokostseminar: Journalføring i det offentlige - hindrer myndighetene innsyn?

#Foredrag #Offentlighet og taushetsplikt
Tid 4. april 2017 kl. 08:30-10:00
Sted Hjorts lokaler i Akersg. 51, inngang Apotekerg.
Påmeldingsfrist 31. mars 2017 kl. 16:00

Offentlig publiserte postjournaler utgjør viktige informasjonskilder for presse og allmenheten. Når journalføringen er mangelfull skjermes i praksis dokumenter for offentlig innsyn. - Bevisst handling eller bare slurv?

Folder security whit  chain and padlock isolated

Allmennheten skal kunne kjenne til hvilke dokumenter som eksisterer i et forvaltningsorgan, og postjournalene i offentlig sektor utgjør derfor en viktig kilde for informasjon. Offentlig publiserte postjournaler skal inneholde alle dokumenter sendt til og fra et forvaltningsorgan. – Mangelfull journalføring er dermed ulovlig og kan medføre uante konsekvenser.

Pressens offentlighetsutvalg ga nylig ut rapporten «Slik hindrer departementer innsyn» som tar for seg departementenes journalføringspraksis i 2016. Rapporten viser blant annet praktiske eksempler på konsekvensene av mangelfull journalføring. Leder av Pressens offentlighetsutvalg kommer til oss og presenterer rapporten. I tillegg gir vi en oversikt over reglene om hva som skal journalføres og når journalføring skal skje.

Program:

  • Presentasjon av rapporten «Slik hindrer departementer innsyn». Ved journalist og leder av Pressens offentlighetsutvalg Siri Gedde-Dahl.
  • Reglene for hva som skal journalføres når. Ved advokatene Camilla Selman og Kristian Brandt fra Hjorts avdeling for offentlig sektor.

Om foredragsholderne:

 Siri Gedde-Dahl Siri Gedde-Dahl er journalist i Kapital og leder for Pressens offentlighetsutvalg. Hun har 15 års bakgrunn fra Aftenpostens økonomiredaksjon som undersøkende journalist.
Camilla_Selman_fargeCamilla_Selman_farge Camilla Selman er advokat og partner i Hjort, med bakgrunn fra bl.a. kommuneadvokaten i Oslo. Hun er spesialist i forvaltningsrett, arbeidsrett og prosedyre, og har møterett for Høyesterett.
Kristian_Brandt_farger_125pxKristian_Brandt_farger_125px  Kristian Brandt er senioradvokat i Hjort, og spesialist i forvaltningsrett. Han har bakgrunn fra bl.a. Sivilombudsmannen og Statsministerens kontor, med bred erfaring med problemstillinger som oppstår i skjæringspunktet mellom jus og politikk. 

  

Velkommen til frokost, faglig påfyll og mingling fra kl. 08:15. Det faglige innholdet starter kl. 08:30.  

Seminaret er gratis. Begrenset antall plasser.

 

 

Påmeldingsfristen er nå utløpt.