Frokostseminar: Hvordan få til en vellykket eiendomstransaksjon? - Hjort
Hva leter du etter?

Frokostseminar: Hvordan få til en vellykket eiendomstransaksjon?

WSP og Advokatfirmaet Hjort inviterer til frokost og faglig påfyll om due diligence
Dato: Torsdag 30. mars 2023
Tid: Kl 08.30 – 10.00
Dørene åpnes kl 08.00
Hotel Victoria
Skansegata 1, Stavanger

Når en eiendom skal selges er det mange faktorer selger og kjøper bør være klar over. Både den faktiske tilstanden og de juridiske forholdene ved eiendommen står sentralt. I dette seminaret vil WSP og Hjort gjennomgå prosessen illustrert med praktiske eksempler slik at en trygg og vellykket transaksjon sikres for både kjøper og selger.

Faglig Innhold

Del 1: Tekniske, miljømessige & bærekrafts due diligence – en kostnad eller besparelse?

Teknisk og miljømessig due diligence (TEDD) er et viktig verktøy i en transaksjonsprosess, og handler om å kartlegge og identifisere risiko og oversette dette til økonomiske konsekvenser som må hensyntas i den finansielle vurderingen av investeringen.

WSP vil gå nærmere inn på hvordan teknisk og miljømessig due diligence praktisk gjennomføres, og hvilke mulighetsrom som finnes i denne fasen. Den generelle oppfatningen er ofte at TEDD er en kostnad, men kan det i realiteten være en besparelse? Et særlig spørsmål vi vil ta opp, er forventet videreutvikling av DD-prosessen. Med økende interesse for bærekraft og dens tre dimensjoner (ESG) blir selskaper i større grad målt på nye elementer slik som klimatilpasning og sosiale verdier. WSP vil dele sine erfaringer med og verdien av å foreta en bærekraftig due diligence. I tillegg vil vi se på hvordan håndtering av EU-taksonomien og klimakrav knyttet til transaksjonen kan og bør kobles inn i DD-prosessen.

Del 2: Tekniske og miljømessige due diligence med et juridisk blikk

Selger har etter loven en opplysningsplikt ovenfor for kjøper om forhold ved eiendommen man kjente til eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Kjøper har samtidig en undersøkelsesplikt.

Hjortadvokatene vil bruke erfaringer og eksempler fra konkrete transaksjoner for å belyse ulike juridiske problemstillinger. De vil blant annet snakke om utforming av informasjon i selgers salgsoppgave, utforming av styre- og DD-forbehold i kjøpers bud på eiendommen og utforming av endelig budaksept mellom partene. De vil også vise hvordan tekniske DD-funn best mulig kan håndteres i en endelig kjøpekontrakt.

Det faglige programmet starter 08.30. De som har anledning, må gjerne bli igjen etter seminaret for videre dialog.

Klikk her for å melde deg på frokostseminaret!
Sigve Braaten

Sigve Braaten er partner og advokat hos Hjort. Han arbeider primært med transaksjoner, reorganiseringer, selskapsrett og skatt- og avgiftsfritt innen næringseiendom. Sigve vil sammen med kollega Jan Gudmund Aanerud særlig bruke sin erfaring fra konkrete transaksjoner til å belyse teknisk og miljømessige due diligence med et juridisk blikk.

Jan Gudmund Aanerud

Jan Gudmund Aanerud er partner og advokat i Hjort. Han arbeider i hovedsak med saker knyttet til fast eiendom, herunder transaksjoner, og han er spesialist i plan- og bygningsrett.

Hans J. Warlo

Hans J. Warlo er divisjonsleder bygg og eiendom i WSP Norge.  Han har over 30 års erfaring innen bygge- og eiendomsbransjen, med tung erfaring i en rekke lederposisjoner fra ledende CM-entreprenørmiljø (Construction management) i Skandinavia og fra prosjektledelse i mange ulike prosjekter.

 

Trym Haatuft

Prosjektleder & due diligence ansvarlig i WSP Norge. Utdannet jordskiftekandidat ved NMBU høst 2018. Kompetanse og erfaring innen tidligfase eiendom, ansvarlig SØK, saksbehandling plan regionalt nivå, prosjektledelse TEDD & ESG og byggelånskontrollør, samt grunnerverv.

Kontakt oss: