Frokostseminar: Hva skal skje med familiebedriften? - Hjort
Hva leter du etter?

Frokostseminar: Hva skal skje med familiebedriften?

Tirsdag 21. juni 2022
Kl. 8:30 – 9:30
Registrering og frokost fra kl. 8:00

Velkommen til Hjorts frokostseminar: Hva skal skje med familiebedriften?

Mange har bygd opp store verdier i familiebedriften. På et tidspunktet må det vurderes om verdiene skal realiseres eller overføres til neste generasjon. Skal familieselskap overføres til neste generasjon, må senior vurdere hvordan dette best gjøres. Når ikke familieeierskap i neste generasjoner er en god løsning kan samlet salg i en strukturert prosess være løsningen. Ved salg er planlegging viktig og riktig fremgangsmåte kan være forskjellen på en god pris og avtale for selger, og en problematisk prosess.

Ved ekteskap og samboerskap er det mange forhold knyttet til bedriften som må vurderes. Ekteskapsloven setter blant annet begrensninger for aksjeeiers rett til å disponere sine aksjer.

I seminaret vil vi særlig snakke om sentrale forhold for å sikre et vellykket generasjonsskifte i familiebedriften, slik som en god familieavtale/aksjonæravtale og skatt/avgift, forskjellene på eierposisjonen for gifte og ugifte aksjonærer, hvordan selge en familiebedrift, samt hvilke muligheter selskapets aksjonærer og selskapets styre har til å bidra til å sikre eiendomsretten til aksjene for gifte.

Vel møtt!

Seminaret er gratis.

Meld deg på.