Kurs og seminarer

24. august 2017:

Frokostseminar: Compliance i bygge- og anleggskontrakter

#Foredrag #Entrepriserett #Gransking og compliance
Tid 24. august 2017 kl. 08:30-10:00
Sted Hjorts lokaler i Akersg. 51, 7. et., 0180 Oslo
Påmeldingsfrist 21. august 2017 kl. 16:00

Det blir stadig strengere krav til entreprenørers bruk av arbeidskraft i hele kontraktskjeden. Hvordan oppfylle disse?

iStock_000006185890Large

Hjort arrangerer frokostseminar torsdag 24. august der vi tar opp praktiske spørsmål knyttet til overholdelse av krav i bygge- og anleggskontrakter.

Det vil bli særlig fokus på hvordan entreprenøren skal sikre at kravene som stilles blir overholdt. Vi vil blant annet behandle arbeidsrettslige og skattemessige forhold, i tillegg til spørsmål knyttet til entreprisekontraktene.

Hjort har et sterkt tverrfaglig rådgiverteam som i mange år bistått entreprenører med kartlegging av risiko, forebyggende tiltak og håndtering av krisesituasjoner. Foredragsholderne er advokater fra våre miljøer innenfor entrepriserett ved Anders Myhre, skatt ved Sigve Braaten, økonomisk strafferett ved Pål Sverre Hernæs og arbeidsliv og virksomhetsstyring ved Mette Stavnem Hovik.

Seminaret er gratis og det er begrenset antall plasser.

Velkommen!

Påmeldingsfristen er nå utløpt.