Kurs og seminarer

16. januar 2019:

Fremtidsfullmakt – angår det meg?

Tid 16. januar 2019 kl. 16:00-18:00
Fra kl. 15:30: Registrering og lett servering
Sted Hjorts lokaler, Akersgata 51, 0105 Oslo, 7. etg

Nasjonalforeningen for folkehelsen og Advokatfirmaet Hjort inviterer til seminar om fremtidsfullmakt

922562436


Hvem skal ivareta din økonomi og personlige interesser hvis du i fremtiden ikke er i stand til å gjøre det selv? Ønsker du at det offentlige skal ivareta deg, eller ønsker du selv å bestemme hvem som skal sikre dine interesser?

Fremtidsfullmakt sikrer selvbestemmelsesretten når en person blir rammet av demens eller en annen svekket sinnstilstand. I samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen inviterer Advokatfirmaet Hjort til seminar der vi deler praktiske råd om fremtidsfullmakter.

Program:

Kl. 15:30 Registrering og lett servering 
Kl. 16:00    
Hva er demens?

Forskningssjef Anne Rita Øksengård, Nasjonalforeningen for folkehelsen
 
Fremtidsfullmakt – sikre egen økonomi og autonomi
Sicilie Tveøy, Ida Westvang og Karen Margrethe Bugge, Advokatfirmaet Hjort DA
 
Kl. 17:30  

Avslutning med kaffe og mingling

Begrenset antall plasser

Velkommen!  

Dette arrangemnetet er ikke rettet mot studenter  

Deltakerlisten blir kjent for ansatte i Nasjonalforeningen for folkehelsen og Advokatfirmaet Hjort.

Kurset er ferdig.