Frank_Almås

Frank Almås

Partner

Frank Almås er spesialisert innenfor kontrakts- og entrepriserett og prosedyre. Han har lang erfaring med rådgivning til byggherrer, entreprenører, rådgivere og leverandører i forbindelse med kontraktsinngåelse, kontraktsoppfølgning, samt rådgivning og prosedyre ved tvisteløsning. Almås prosederer jevnlig for domstolene og har en godkjent prøvesak for Høyesterett.

Arbeidserfaring

 • 2014 - Partner Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2012 - 2013 Senioradvokat Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2004 - 2012 Advokatfullmektig/fast advokat/senioradvokat Advokatfirmaet Haavind AS
 • 2003 - 2004 Dommerfullmektig, Larvik tingrett
 • 2000 - 2003 Førstekonsulent/rådgiver, Finansdepartementet, Skattelovavdelingen
 • 1999 - 2000 Vernepliktig jurist, Forsvarets overkommando, Juridisk avdeling

Relevant erfaring

 • • Bistått flere store private byggherrer i forbindelse med bolig-, leilighets og næringsprosjekter.
 • • Bistått flere entreprenører, arkitekter og leverandører i forbindelse med byggeprosjekter.
 • • Bistått flere kommuner og interkommunale selskaper i forbindelse med bygge- og anleggsprosjekter.
 • • Bistått flere industribedrifter i forbindelse med utbygginger, herunder anskaffelser av maskiner og prosessanlegg.

Utdanning

 • 1999 Cand. jur., Universitetet i Tromsø
 • 2002 Bedriftsøkonom, Handelshøyskolen BI

Medlemskap / tillitsverv

 • Medlem i Den Norske Advokatforening

Annet

Kurs-/foredragsholder innenfor kontrakts- og entrepriserett

Språk

 • Engelsk