Forretningsjus

Hjort bistår næringsliv og offentlige klienter med forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning på en rekke områder.

4387

Hjorts forretningsadvokater har bred og sammensatt bakgrunn fra næringsliv, offentlig sektor, domstolene og fra politisk virksomhet. Vi har særlig sterke fagmiljøer innenfor fast eiendomenergi og miljø, entreprise, kommunikasjon/media/teknologi, og vårt arbeidsrettsmiljø er blant landets største og mest anerkjente. En økende del av virksomheten gjelder konkurranserett, selskapsrett og transaksjoner.

Vår solide prosedyretradisjon og bredde i erfaringsbakgrunn gir oss et fortrinn som sparringspartnere og strategiske rådgivere. Vi setter sammen team på tvers av fagområder der det er hensiktsmessig, og målet er alltid å finne løsninger og unngå tvister. Samtidig har vi de beste forutsetninger for å føre en sak for retten når omstendighetene krever det.

Hjort tilbyr også juridisk bistand internasjonalt til klienter med virksomhet utenfor Norge, gjennom våre internasjonale nettverk og samarbeidspartnere.

Siste saker om Forretningsjus

Erstatning ved brudd på fortrinnsretten for deltidsansatte – behandling i Tvisteløsningsnemnda som prosessforutsetning?