Energi og miljø

Nettregulering

Hjort har solid kompetanse innen utbygging og drift av nett. Vi bistår blant annet ved grunnerverv og i spørsmål knyttet til reguleringen av nettselskaper, herunder nettariffering og inntektstrammeregulering.

Siste saker om Nettregulering

Forslag om selskapsmessig og funksjonelt skille for nettvirksomhet fremmes for stortinget

Olje- og energidepartementet åpner for privat eierskap til utenlandsforbindelser

Privat eierskap til ansvarlige selskaper med konsesjonspliktige vannfallsrettigheter?

Ny Hjort Journal: Store endringer for nettselskapene