Fornybar energi

Nettanlegg og nettregulering

Våre advokater har omfattende erfaring med nettvirksomhet, hvor spørsmål knyttet til ny utbygging har utgjort en stor del av porteføljen den senere tid.

Mange av våre klienter har behov for juridisk bistand knyttet til forståelsen og praktiseringen av det omfattende regelverket i form av forskrifter til energiloven om de økonomiske rammevilkårene og driften av nettet og ved utbygging av nettet. Vi har god kjennskap til ulike sider av de regulatoriske kravene til nettselskapene og rekkevidden av deres forpliktelser overfor produsenter og mottakere av kraft.

Siste saker om Nettanlegg og nettregulering

Ny Hjort Journal: Store endringer for nettselskapene