Energi og miljø

Miljørett

Hjort gir råd om hvordan virksomheter bør innrette seg til miljørettslige krav og har solid erfaring med å behandle slike saker i retten. Vi bistår blant annet i saker om miljøkriminalitet, forurensning, avfallshåndtering, klimarett og utslippskvoter, konsekvensutredning og rovdyrforvaltning.

Siste saker om Miljørett