Fornybar energi

Vi er et full-service advokatfirma når det gjelder fornybar energi.

iStock_000003145980Large

Våre advokater bistår blant annet med: Transaksjoner og omorganisering, vannkraft, vindkraft, fjernvarme, nettanlegg og nettregulering, kraftmarked / krafthandel, kraftskatt, grunn- og rettighetserverv, entrepriseavtaler, konkurranserett og offentlige anskaffelser i energisektoren.

Siste saker om Fornybar energi