"FAST-saken" i gang

Advokatene Else Bugger Fougner og Rolf Chr. Trolle Andersen i Hjort representerer tiltalte i den såkalte "Fast-saken" som startet i Oslo tingrett 18.november.

Else og Rolf

Den tidligere konsernsjefen i FAST Search & Transfer (Fast) er tiltalt for brudd på regnskapsloven og for markedsmanipulasjon.

Økokrim mener at det i konsernregnskapet for 2006 ble inntektsført cirka 80 millioner kroner som det ikke var grunnlag for. Lervik erkjenner ikke straffeskyld.

Det er avsatt 5 uker til hovedforhandlingen, som avsluttes 20. desember d.å.