Fast eiendom

Tomtefeste

Ny lovgivning har forandret situasjonen både for grunneier og leietaker. Dette gjelder for bolig- og fritidseiendommer. Vi har advokater som har ført flere prinsipielle saker innen dette rettsområdet de senere årene, både for Høyesterett og for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Vi kombinerer grundig kjennskap til regelverket med en praktisk tilnærming til hver enkelt sak.

Vår kompetanse omfatter blant annet:

  • Vilkårene for innløsning av festetomt
  • Gjennomføring av innløsningsprosessen
  • Regulering av festeavgift
  • Inngåelse av festeavtaler, herunder avtaler om næringsfeste

Siste saker om Tomtefeste

Staten krenket grunneiers eiendomsvern