Familie, arv og skifte

Advokatfirmaet Hjort har lang tradisjon i å bistå personklienter innen rettsområdene familie-, arve- og skifterett. Hjort er ett av meget få store og mellomstore advokatfirmaer som har FAS som ett av sine satsningsområder. Gruppens medlemmer har betydelig prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser og fører jevnlig saker for domstolene innen rettsområdene FAS.

Hjort_hyttemotiv

Foruten faglig kompetanse fordrer arbeid innen rettsområdene FAS evnen til å håndtere personer i kritiske faser i livet. Vi har et særlig fokus på de menneskelige hensyn som må ivaretas gjennom arbeid med personer i slike situasjoner.

Siste saker om Familie, arv og skifte