Europa-, konkurranse- og statsstøtterett

Statsstøtte

Statsstøttereglene får stadig større betydning. Det offentlige yter støtte til næringslivet gjennom en rekke ulike støtteordninger. Samtidig legger statsstøttereglene føringer for offentlig næringsvirksomhet og for inngåelse av avtaler mellom private næringsdrivende og offentlig sektor.

Statsstøtteregelverket er både relevant i forbindelse med støttetiltak som eventuelt må meldes til EFTAs overvåkningsorgan i Brussel (ESA) for å være lovlige, men også ved mange transaksjoner som involverer offentlige midler.

Våre advokater har lang erfaring med og bred kompetanse knyttet til statsstøtterettslige spørsmål, blant annet fra ESA. Vår bistand omfatter:

  • Håndtering og vurdering av statsstøtterettslige problemstillinger både for offentlig og privat virksomhet, for å sikre at det ikke gis utilsiktet støtte, eller at den støtte som gis, er lovlig  
  • Meldinger til ESA for å avklare/få godkjent støtteordninger innenfor statsstøtteregelverket
  • Klagesaker til ESA og håndhevelse av statsstøttereglene for nasjonale domstoler

 

Våre advokater innen området er rangert av de internasjonale rangeringsselskapene Chambers og Legal500.  

Se Chambers / Legal 500

Siste saker om Statsstøtte

ESA gransker Sandefjord Fotball - hva betyr statsstøttereglene for idrettsnorge?