Entrepriserett

iStock_000023082314Large

Hjort har et stort entreprisefaglig miljø, og våre advokater har førsteklasses kunnskap om de ulike standardkontraktene i bransjen.

Vi har derfor gode forutsetninger for å bistå i forbindelse med valg av entreprisemodell og kontraktsforhandlinger og utforming av kontrakter. Vår erfaring er at god rådgivning på dette stadiet reduserer risikoen for at tvister skal oppstå under gjennomføringen.

Skulle en tvist oppstå har vi de beste forutsetninger for å bistå. Hjort er anerkjent som et av landets ledende advokatfirmaer innenfor tvisteløsning, og våre advokater har omfattende erfaring med tvisteløsning for både voldgiftsdomstoler, alminnelige domstoler og Høyesterett. Flere av faggruppens advokater har også erfaring som voldgiftsdommere og oppmenn.

Siste saker om Entrepriserett