Kurs og seminarer

20. august 2019:

Entreprenørens risiko i lys av ny rettspraksis

Tid 20. august 2019 kl. 08:30-10:00
Registrering og frokost fra kl. 08:00
Sted Hjorts lokaler | Akersgata 51, 0180 Oslo

I entreprisemiljøet har det vært knyttet mye spenning til Høyesteretts vurderinger i to nylig avsagte dommer.

608536418


Den første saken gjaldt spørsmål om hvem som var ansvarlig for uriktige arealangivelser i mengdefortegnelsen i en enhetspriskontrakt. Høyesterett konkluderte med at byggherren (Statens vegvesen) måtte bære ansvaret, og ga entreprenøren medhold i kravet om vederlagsjustering. Den andre saken handlet om bevis for plunder og heft-krav. Høyesterett slo fast at det er entreprenøren som har bevisbyrden, og at det som utgangspunkt må kreves bevis for hvordan utførelsen av konkrete arbeidsoperasjoner har medført merkostnader.

Begge avgjørelsene gir viktige avklaringer om risikofordelingen i entrepriseprosjekter, men som vi ser på under seminaret medfører de neppe færre tvister.

Anders Myhre har i 20 år arbeidet med entrepriserett. Han har erfaring både fra byggherre- og entreprenørsiden, og har blant annet jobbet som advokat i Veidekke og Statsbygg. Anders bistår entreprenører med rådgivning og tvisteløsning.

Finn Magne Prydz har mer enn 10 års erfaring med entrepriserett, først og fremst som advokat for entreprenører. Han bistår entreprenører med rådgivning og tvisteløsning.

Oppfølgingsmøte
Etter seminaret får deltakerne mulighet til et personlig møte på 20 minutter med en av foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer videre. Her har du mulighet til å ta opp konkrete problemstillinger og få juridiske råd og innspill. Er dette av interesse, kryss av for «oppfølgingsmøte» eller kontakt marked@hjort.no.

Hjort-ukene 2019
Hjort-ukene er en årlig seminarrekke der vi hver morgen presenterer aktuelle problemstillinger. Du vil få servert god kaffe, juice og herlig frokost levert av Perlepikene. Seminarene holdes i våre lokaler i Akersgata 51 i Oslo, og det er kostnadsfritt å delta. Enkelte av seminarene blir raskt fulltegnet, så vi anbefaler å være tidlig ute med å reservere din plass. I etterkant av seminaret gir vi mulighet til et personlig møte med foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer ytterligere.


Deltakerlisten vil bli kjent for ansatte i Hjort

Kurset er ferdig.