Energi og miljø

Olje og gass

Det er over 50 år siden oljeeventyret for alvor kom i gang i Norge, og i årene fremover vil det være nødvendig å fjerne en rekke olje- og gassinstallasjoner offshore. Hjorts advokater har solid kompetanse på avslutningsfasen av petroleumsvirksomheten, og bistår ved kontraktsforhandlinger og med konflikthåndtering.

HJORT-SJO_72dpi REF

Hjorts advokater har særlig kompetanse på de miljømessige utfordringer som kan oppstå i forbindelse med nedstenging og fjerning av oljeinstallasjoner, og har som ett av svært få advokatfirmaer i landet, prosedert temaet for domstolene.

Vi bistår ikke bare i avslutningsfasen, men også ved spørsmål knyttet til operatørskap og eierforhold på norsk sokkel. Vi har prosedert en rekke saker knyttet til tolkningen av samarbeidsavtaler, samordningsavtaler og tredjepartsavtaler.  

Avdelingen har også bred kompetanse når det gjelder granskninger og helhetlig korrupsjonsbistand.

Vi bistår både oljeselskaper, oljeserviceselskaper og leverandører.

Siste saker om Olje og gass