Eiendomsrett

Overtredelsesgebyr for misvisende illustrasjoner av boligprosjekt