Eiendomsrett

Våre advokater innenfor fast eiendom har lang og variert erfaring, og avdelingen har spisskompetanse innenfor alle sider av eiendomsretten. Vårt fagmiljø innenfor plan- og bygningsrett og tomtefeste er blant Norges sterkeste og best ansette.

Hjort tidligere lokasjon Akersgt 20

Vår samlede erfaringsbakgrunn er sentral for å presist identifisere klientenes behov, samt vite hvordan oppdraget skal håndteres best mulig. I tvister som må overlates til domstolene vil vi gjennom vår fagekspertise med både fast eiendom og prosedyre kunne gi førsteklasses bistand. Alle våre advokater samarbeider tett, også på tvers av fag.

Typiske klienter hos oss er eiendomsutbyggere/-utviklere, samt større eiendomsbesittere med hovedfokus på forvaltning og drift. Vi har også en lang rekke oppdrag for offentlige klienter, deriblant kommuner, i tillegg til privatpersoner.

Siste saker om Eiendomsrett

Ny dom om grunneiers plikt til å overta bebyggelsen ved avvikling av tomtefeste