Eiendomsrett

Tomtefeste

Hjort har landets fremste miljø innenfor tomtefeste.

Ny lovgivning og rettspraksis har i en årrekke forandret situasjonen for både grunneiere og festere, og rettstilstanden er uklar i forhold til en rekke sentrale spørsmål. Hjort er eksperter på tomtefeste, og våre advokater utgjør Norges fremste miljø innenfor området.

Våre advokater har prosedert en rekke prinsipielle saker om tomtefeste, både for Høyesterett og for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Ingen kan tomtefeste bedre enn oss.

I hovedsak bistår vi grunneiere, men vi har også erfaring fra bistand til festere. Vår spisskompetanse omfatter både næringsfeste og bolig- og fritidsfeste.

Vi bistår med alle spørsmål tilknyttet tomtefeste, herunder:
•    regulering av festeavgift
•    innløsning og avvikling
•    fremforhandling av nye kontrakter
•    tvisteløsning

Siste saker om Tomtefeste

Ny dom om grunneiers plikt til å overta bebyggelsen ved avvikling av tomtefeste