Eiendomsrett

Skjønn og ekspropriasjon - erverv av eiendom og rettigheter

Gjennomføring av eiendomsutvikling og byggeprosjekter forutsetter at man har nødvendig eiendomsrett og andre rettigheter til fast eiendom - typisk rett til fremføring av vei, vann og avløp.

Der det er nødvendig å skaffe seg slike rettigheter bistår vi både med forhandlinger med sikte på minnelige avtaler og ekspropriasjon der enighet ikke oppnås. Vi har høy kompetanse på området, og bistår både grunneiere, utbyggere og det offentlige. Vår erfaring omfatter bistand til både de som har behov for grunn og rettigheter og de som avkreves slike rettigheter. Vi evner å se saken fra begge sider, og har praktisk erfaring i å finne løsninger.

Vår kompetanse omfatter blant annet:
•    forhandlinger og avtaleutforming
•    ekspropriasjon etter ulike grunnlag (plan- og bygningsloven, vegloven, oreigningsloven)
•    utmåling av erstatning for nærføringsulemper
•    innløsning
•    skjønn

Siste saker om Skjønn og ekspropriasjon - erverv av eiendom og rettigheter

Ny dom om grunneiers plikt til å overta bebyggelsen ved avvikling av tomtefeste

Tinglysning - billig forsikring!

Omstridt vegutbygging stanset av saksbehandlingsfeil