Eiendomsrett

Plan- og byggesaker

Hjort har noen av landets dyktigste advokater innenfor plan- og bygningsrett.

f5520488

Vi har erfarne advokater som er blant Norges ledende eksperter innenfor plan- og bygningsrett, og det vises til at våre advokater har sittet i bygningslovutvalget og inngår i Advokatforeningens lovutvalg for plan- og bygningsrett. Våre advokater står bak standardverket Gyldendals kommentarutgave til plan- og bygningsloven.    

Flere av våre advokater har erfaring fra plan- og byggesaksbehandling i det offentlige, og vi har dermed inngående kjennskap til regler og system, både på administrativt og politisk nivå, noe som er svært viktig i disse sakene.

Vi bistår i alle typer plan- og byggesaker, og bistår både kommuner som regelverksforvaltere og private parter. Vi samarbeider ofte med ansvarlig søkere og entreprenører. Vi bistår også med tvistesaker.

Vår kompetanse omfatter blant annet:

  • vurdering av utbyggingsmuligheter
  • utforming av planforslag
  • refusjon av utgifter til infrastruktur
  • grunnerverv/ekspropriasjon
  • utbyggingsavtaler
  • utforming av byggesøknader, herunder søknader om dispensasjon
  • delesaker
  • protester og klager
  • ulovligheter i byggesaker

Siste saker om Plan- og byggesaker

Ny dom om grunneiers plikt til å overta bebyggelsen ved avvikling av tomtefeste

Nye effektiviseringsgrep i plan- og bygningsloven

Foreldelse av krav på årsgebyr for vann - ny dom fra Borgarting lagmannsrett