Eiendomsrett

Næringseiendom / forvaltning / leie

Vi kjenner eiendomsbransjen godt, og vet hvilke utfordringer som møter eiendomsaktører for eksempel ved kjøp og salg, forvaltning og ut- og innleie av eiendom. Vi har lang erfaring med alle bransjestandarder som benyttes ved kjøp, salg og leie, og vet hvilke tilpasninger som bør gjøres avhengig av posisjon.

531918798

Høy kompetanse er en forutsetning for å kunne gi riktige råd, og vi har ekspertise innenfor alle områder som er sentrale for deg som eiendomsaktør.

Vår kompetanse omfatter blant annet: 

  • kontraktstandarder for kjøp og leie
  • due dilligence
  • plan- og bygningsrett
  • organisering av eiendom
  • skatt- og avgift

Vi bistår eiendomsaktører over hele landet i alle faser av eiendomsprosjekter, helt fra kjøp til forvaltning – samt inn- og utleie. Vi har erfaring med komplekse tilpassede leieavtaler, samt tvistehåndtering ved avvikling av leieforhold. Involveres vi tidlig kan vi bidra til at risikoen reduseres og at mulighetene for å oppnå de kommersielle målene for klientens virksomhet øker.

Siste saker om Næringseiendom / forvaltning / leie

Ny dom om grunneiers plikt til å overta bebyggelsen ved avvikling av tomtefeste

Tinglysning - billig forsikring!