Eiendomsrett

Eiendomsutvikling

Vi bistår med utvikling av eiendom fra idé til ferdigstillelse i alle faser av et utviklingsprosjekt - helt fra planlegging, regulering og utbygging til salg - må juridiske problemstillinger håndteres. Vi har lang erfaring og spisskompetanse innen alle typer eiendomsutviklings- og transformasjonsprosjekter.

Vi kjenner hvor de største utfordringene oppstår og hvordan de skal løses, og bistår våre klienter med å etablere god struktur for prosjektet slik at målsettingene sikres best mulig.

Typiske eksempler hvor juridisk bistand er særlig aktuelt er:

  • bistand ved kjøp/salg – herunder avtaleforhandlinger, offentlig og privatrettslig «due dilligence»
  • kontakt mot kommunen i forbindelse med reguleringsplaner, forhandling av utbyggingsavtaler, håndtering av refusjonskrav, byggesøknader osv.
  • sikring av adkomstrett og rett til fremføring av teknisk infrastruktur
  • organisering av eierskap, f.eks. i aksjeselskap eller ansvarlig selskap

Vår ambisjon er at våre klienter skal nå sine mål uten uforutsette problemer, og at konflikter som oppstår blir løst underveis gjennom smidige og effektive prosesser. Våre klienter skal føle seg godt ivaretatt gjennom hele prosessen.

Siste saker om Eiendomsutvikling

Ny dom om grunneiers plikt til å overta bebyggelsen ved avvikling av tomtefeste