Eiendomsrett

Bolig

Vi yter bistand til både næringsdrivende og private med saker relatert til bolig. Vi har bred erfaring og høy kompetanse innenfor alle spørsmål som oppstår i forbindelse med bolig og boligforvaltning.

Hjort kan boligrett

Vår kompetanse omfatter blant annet:

  • mangelssaker (både etter avhendingsloven og bustadoppføringsloven)
  • eiendomsmegling
  • eierseksjonssameier, borettslag, boligaksjeselskaper mv.
  • sameie
  • husleie
  • boligbeskatning, herunder eiendomsskatt

Vi bistår både kjøpere og selgere, borettslag og eierseksjonssameier, andelseiere, eiendomsmeglere, samt både utleiere og leietakere. Uansett posisjon har vi kjennskap til de utfordringer våre klienter møter. Vår bistand omfatter løpende rådgivning, samt at vi også har en omfattende oppdragsmengde innenfor tvisteløsning på boligrettens område. Hjort er anerkjent som et av landets ledende prosedyremiljøer, og vi kan gi deg effektiv og kvalifisert bistand med enhver tvist om oppstår i tilknytning til bolig.

Siste saker om Bolig

Ny dom om grunneiers plikt til å overta bebyggelsen ved avvikling av tomtefeste