Kurs og seminarer

30. august 2017:

Digitaliseringsprosesser og nye forretningsmodeller - muligheter og begrensninger

#Foredrag #IKT- og teknologirett
Tid 30. august 2017 kl. 08:30-10:00
Sted Hjorts lokaler i Akersg. 51, 7. et., 0180 Oslo
Påmeldingsfrist 28. august 2017 kl. 16:00

Teknologi får en stadig viktigere rolle i de fleste virksomheter, og mange bransjer gjennomgår eller står foran større endringer både i arbeidsmetoder og forretningsmodell. Hvilke rettslige utfordringer skaper disse prosessene?

470651269

Seminaret vil gi en kortfattet introduksjon til sentrale rettslige problemstillinger knyttet til de teknologibaserte endringene  mange virksomheter står ovenfor.

  • Hvilke rettslige spørsmål oppstår som følge av "delingsøkonomi" og nye forretningsmodeller?
  • Hva er de rettslige utfordringene ved digitaliseringsprosesser og bruk av skytjenester, kunstig intelligens mv?
  • Innebærer krav til informasjonssikkerhet, personvern og nasjonal sikkerhet begrensninger i adgangen til å benytte ny teknologi?
  • Hva særpreger teknologianskaffelser, og hvilke anskaffelsesrettslige utfordringer kan oppstå?

Foredragsholdere er advokatene Kristin Veierød, Eivind Grimsø Moe og Ane Grimelid fra Hjorts avdelinger for Kommunikasjon, media og teknologi og Offentlig sektor.

Start dagen med med faglig oppdatering, frokost og mingling hos oss!

Velkommen!

Påmeldingsfristen er nå utløpt.