Den viktige hyttepraten

Både barna og foreldrene har et nært forhold til familiehytta. Men hva bør de gjøre når tiden nærmer seg for å fordele familiestedet?

Old wooden cabin in the snow coverd mountain

Mange familier som eier en hytte kan på et tidspunkt få besøk av en elefant i rommet. For hvordan tar man opp temaet arveplanlegging, uten å såre eller tråkke noen på tærne?

- Det viktigste for en hver familie bør være å finne en løsning som ikke utløser nye konflikter. Ofte krever prosessen modning. Det første man må ta stilling til er om hytta skal overføres mens foreldrene er i live eller ved deres død, sier advokat Christine Myhre i Advokatfirmaet Hjort.

Mer skreddersøm

Myhre har mange års erfaring med å hjelpe familier fordele familieeiendommer og hytter. Hun forteller at det ikke finnes en fasit for hvilket alternativ som er mest optimalt.

- Hvis man velger å overføre i live, kan det i mange tilfeller være enklere å avklare viktige spørsmål: Hvor mye hvert medlem ønsker å bruke hytta, deres evne til å investere og betale løpende utgifter, samt hvilke føringer som eventuelt skal gjelde når hytta skal fordeles til barnebarna, sier Myhre.

Da kan avtalen i størst mulig grad skreddersys familiemedlemmenes ønsker og behov, og barna unngår å måtte finne en løsning seg imellom etter foreldrenes død.

Andre ganger er overtakelse ved død det beste alternativet for en familie. Da kan det være fornuftig å opprette et testament som bestemmer hvem som skal ha hytta. Reglene for pliktdelsarv vil imidlertid kunne sette begrensninger, slik at det kan være nødvendig med en grundigere gjennomgang for å utforske hvilke valgmuligheter som finnes.

Klare fordeler

Myhres erfaring tilsier at uavhengig av om man velger overtakelse i live eller ved død, så har en prat med advokat til stede sine klare fordeler.

- Ofte vil advokaten opptre som en nøytral mellommann som virker dempende på eventuelle konflikter. Det gjør det enklere for partene å bli enige om en løsning.

Dernest er det advokatens oppgave å synliggjøre alle mulighetene som er tilgjengelige.

- En familie står selvsagt fritt til å finne en god løsning på egenhånd. God juridisk bistand trygger likevel familien i at man får skissert løsninger man kanskje ikke hadde tenkt på, og alle er trygge på at jussen ivaretas.

Advokatene i Hjort har levert juridisk presisjon siden 1893 og hjelper selskaper og privatpersoner til å tenke klart i situasjoner som virker oversiktlige. Å ta en prat med oss om noe så viktig som fordelingen av familiens feriested, kan være et viktig grep for å sikre verdiene og trygge familiefreden.

For spørsmål eller informasjon, kontakt Hjort Advokatfirma DA