mars 2018

Frostating lagmannsrett avviser EFTA-domstolens uttalelse i sak om oppdragsgivers erstatningsansvar i anskaffelsessaker