november 2019

Ny dom om grunneiers plikt til å overta bebyggelsen ved avvikling av tomtefeste