Dag_Sørlie_Lund

Dag Sørlie Lund

Senioradvokat

Dag Sørlie Lund er tilknyttet vår faggruppe for Europa-, konkurranse-, og statsstøtterett, og har erfaring fra Rettsavdelingen i Utenriksdepartementet, EFTA-domstolen, EFTAs overvåkingsorgan (ESA), og som privatpraktiserende advokat.  Han har særlig kompetanse innen EU/EØS- og konkurranserett, herunder regelverket om offentlig støtte og anbudsregelverket. Dag har omfattende erfaring med håndtering av saker for EFTAs overvåkingsorgan, og har ført flere saker for både EU- og EFTA-domstolen. Dag har bodd i Spania, Belgia og Luxembourg, og berhersker både spansk og engelsk flytende.

Arbeidserfaring

 • 2019 Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2018 Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2016 - 2018 Seniorrådgiver, Seksjon for EØS- og handelsrett, Rettsavdelingen, Utenriksdepartementet
 • 2015 - 2016 Utreder for dommer Per Christiansen, EFTA-domstolen
 • 2013 - 2015 Rådgiver, Seksjon for EØS- og handelsrett, Rettsavdelingen, Utenriksdepartementet
 • 2012 - 2013 Advokat, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
 • 2010 - 2012 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
 • 2009 - 2010 Trainee, EFTAs overvåkningsorgan (ESA)

Utdanning

 • 2008 - 2009 LL.M, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spania
 • 2002 - 2009 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Medlemskap / tillitsverv

 • Medlem av Den Norske Advokatforening
 • Medlem av Norges Juristforbund