Selskapsrett og transaksjoner

Styre- og ledelsesansvar og plikter

Kravene til både styret og den øverste administrative ledelse i selskaper, foreninger og stiftelser blir stadig større, og konsekvensene for ikke å oppfylle de krav som stilles kan være dramatiske for den enkelte. Hjort har lang og bred erfaring med rådgivning og prosedyre knyttet til både styreansvar og ledelsesansvar.

Vi bistår blant annet med

- rådgivning til ledelse, styre og eiere av
selskaper
-  utarbeidelse av compliance program
- gjennomføring av
granskninger
- bistand i både straffe- og erstatningssaker på vegne av både
selskaper og enkeltpersoner

Siste saker om Styre- og ledelsesansvar og plikter