Selskapsrett og transaksjoner

Stiftelser og foreninger

Advokatfirmaet Hjort DA har i lengre tid hatt en betydelig praksis når det gjelder bistand overfor humanitære foreninger, interesseforeninger og stiftelser.

Hjort har betydelig erfaring med stiftelseslovverket og den erfaring Hjort har opparbeidet innen dette rettsfelt er et betydelig konkurransefortrinn. I praksis er det særlig forståelsen av foreningers vedtekter og medlemmenes rettigheter og forpliktelser som kan gi opphav til konflikter.
Innenfor stiftelser og legater bistår Hjort med de spesielle rettslige spørsmål som ofte oppstår i tilknytning til disse rettssubjekter.
Hjort bistår stiftelser med å tilpasse seg stiftelseslovverket og med andre spørsmål som kan oppstå i forbindelse med ledelsen og forvaltningen av en stiftelse.
Hjort har også betydelig erfaring med saker rundt styre- og ledelsesansvar for foreninger og stiftelser.

Siste saker om Stiftelser og foreninger

Ikke glem gjennomføringsforbud ved oppkjøp