Christian_ B_Hjort_2

Christian B. Hjort

Partner - Møterett for Høyesterett

Christian B. Hjort har sitt hovedarbeidsfelt innenfor forretningsjuridiske problemstillinger og økonomiske straffesaker. Han har omfattende prosedyreerfaring fra et bredt spekter av økonomiske straffesaker, herunder korrupsjon, innsidehandel, økonomisk utroskap, grove bedragerier, arbeidsulykker, havarier og forurensningssaker. Blant de senere års mest omtalte saker kan nevnes: Acta-saken (Gulating lagmannsrett, innsidehandel og markedsmanipulasjon), Ruter-saken (Høyesterett, nedre grense for korrupsjon), Aker Drilling (Høyesterett, innsidehandel i obligasjoner), PR-rådgiver-saken (Høyesterett, innsidehandel), og Siemens-saken (Oslo tingrett, grovt bedrageri)Hjort har også omfattende erfaring med å bistå større virksomheter under etterforskning eller i forbindelse med forebyggelse av straffbare forhold. Christian B. Hjort er en hyppig benyttet foredragsholder om straffeprosessuelle spørsmål i tilknytning til foretak under etterforskning.

Arbeidserfaring

  • 1995 - pt: Partner i Advokatfirmaet Hjort DA
  • 1989 - 1995: Ansatt advokat i Advokatfirmaet Hjort DA
  • 1988 - 1989: Dommerfullmektig ved Flekkefjord herredsrett
  • 1988: Førstekonsulent i Kredittilsynet, verdipapirseksjonen
  • 1987: Vit.ass. institutt for strafferett og kriminologi, Universitetet i Oslo

Utdanning

  • 1987 Cand.jur. Universitetet i Oslo

Rangering

  • Christian B. Hjort rangeres høyt i norske og utenlandske rangeringer innenfor økokonomiske straffesaker, herunder i Finansavisens årlige rangeringer og i Who's Who Legal.