Bygg og anlegg - en viktig sektor for Hjort

Hjort har lenge hatt entreprise som spesialistområde og vi har et høyt - og sterkt økende - aktivitetsnivå for bygg- og anleggsbransjen.

Construction Site Sillouhette with Multiple Cranes at Sunset

Vår prosedyreavdeling har hatt mange oppdrag for aktørene i bransjen og vi har de senere år forsterket vår Entrepriseavdeling med ekspertise innenfor bygg- og anleggskontrakter, rådgivningskontrakter, leveransekontrakter og offentlige anskaffelser. Entrepriseavdelingen i Hjort samarbeider tett medfaggruppene for Fast eiendom og Europa-/konkurranserett. Miljøet utgjør et av firmaets største team spesialisert i f. t. en bestemt bransje. Vi har derfor gode forutsetninger for å bistå i forbindelse med valg av entreprisemodell og kontraktsforhandlinger/ utforming av kontrakter. Vår erfaring er at god rådgivning på dette stadiet reduserer risikoen for at tvister skal oppstå under gjennomføringen.

Vi har også kompetanse og erfaring med saker om foretaksstraff etter arbeidsulykker i bygg- og anleggsbransjen, noe som forutsetter bransjekunnskap og tverrfaglig kompetanse innen entreprise-, arbeids- og strafferett.

Fortsatt god vekst hos Hjort

Som i bygg- og anlegg er også advokatbransjen relativt dynamisk med sterk utvikling gjennom mange år. Hjort har deltatt i denne utviklingen og hatt mange år med sterk vekst. I fjor økte Hjort omsetningen med 11,5 %. Hittil i år har vi hatt et sterkt 2013 og kommer til å vokse med opp mot 13% i inneværende år. Vi opplever god etterspørsel etter våre tjenester i hele vår bredde og er inne i svært travle tider. Dette er noe vi er både glade og ydmyke overfor, og det er inspirerende for videre utvikling av firmaet.

Selv om det fortsatt gjenstår noe tid før de fleste av oss tar ferie, vil dette nyhetsbrevet være det siste før  jul. Vi ønsker derfor allerede nå samtlige lesere riktig god jul og et utmerket nytt år. 

 

Med vennlig hilsen

Kjell E. D. Sommerseth