Bransjer

Våre forretningsadvokater er tilknyttet bransjeavdelinger for å sikre våre kunder tung bransjekunnskap i tillegg til fagspesifikk juridisk kompetanse. Hjort har særlige tyngdepunkter innenfor bransjene Eiendom, Energi og miljø, Bygg og anlegg, Kommunikasjon/media/teknologi og Offentlig sektor. Vi har også et stort fagmiljø innen Arbeidsliv og virksomhetsstyring som er organisert i en egen avdeling.

Vi tilbyr fullspektret bistand med utgangspunkt i omfattende erfaring og spesialistkunnskap relatert til disse utvalgte bransjene.

Bransjespesialistene samarbeider ved behov tett med kolleger innenfor relevante fagområder som f.eks. arbeidsrett, kontraktsrett, konkurranserett, skatt- og avgiftsrett, transaksjoner og økonomisk strafferett.

Målet vil alltid være å finne løsninger og unngå tvister. Samtidig har vi de beste forutsetninger for å føre en sak for retten når omstendighetene krever det. Bransjeteamets prosedyreerfaring gir et ytterligere fortrinn som sparringspartnere og strategiske rådgivere.

Vi har også lang erfaring med å bistå ulike forretningsklienter fra andre bransjeområder enn det som gjenspeiles i vår bransjeinndeling.