Kurs og seminarer

8. mai 2019:

Arkitekt- og rådgivningsrollen: Praktiske utfordringer og løsninger

Tid 8. mai 2019 kl. 08:30-10:00
Frokost og registrering fra kl. 08:00
Sted Hjorts lokaler | Akersgata 51, 0180 Oslo
815189592


Hjort inviterer til frokostseminar der vi behandler problemstillinger i tilknytning til utførelsen av arkitekt- og rådgivningsoppdrag.

Vi gir praktiske råd i forbindelse med inngåelsen av arkitekt- og rådgivningskontrakter. I tillegg vil vi se nærmere på problemstillinger som oppstår ved opphør av ansvarsrett og skifte av ansvarlig foretak før ferdigattest er gitt.

Deltakerlisten vil bli kjent for ansatte i Hjort

Kurset er ferdig.