Arbeidsrett

Omorganisering og virksomhetsoverdragelser

Norske arbeidsrettslige regler skal verne arbeidstakeres rettigheter bl.a. ved omorganisering og overdragelse av virksomheter. Det stilles derfor store krav til arbeidsgivers saksbehandling ved slike prosesser. Hjorts advokater gir råd om hvordan omorganiseringer eller virksomhetsoverdragelser bør planlegges og gjennomføres.

omorganisering

Nedbemanning ved omorganisering

Arbeidsgivere bør være godt kjent med hvordan en restrukturering/omorganisering gjennomføres. Norske arbeidstakeres stillingsvern er sterkt, og en dårlig planlagt og ustrukturert nedbemanning vil fort kunne føre til kostnadskrevende konflikter dersom arbeidsgiver har manglende kjennskap til regelverket.

Våre advokater kan bidra til å unngå unødvendige og tidkrevende konflikter, belastninger og kostnader for de berørte. Vi er ofte involvert både i planleggings- og gjennomføringsfasen i slike prosesser og har lang erfaring med forhandlinger med tillitsvalgte og fagforeninger i slike prosesser.

Virksomhetsoverdragelser

Ved virksomhetsoverdragelser må selskapene ta stilling til hvilke av virksomhetens ansatte som skal høre til i hvilket selskap, og sørge for at utvelgelse og overføring skjer på en korrekt og effektiv måte. Overføringene av personale reiser en rekke arbeidsrettslige problemstillinger som vi i Hjort er godt kjent med, og vi yter jevnlig juridisk bistand i forbindelse med planlegging og gjennomføring av slike overdragelser. Vi bistår større selskaper, så vel som mindre foretak, ved både nedbemanningsprosesser og virksomhetsoverdragelser.

Siste saker om Omorganisering og virksomhetsoverdragelser

Store personalkonsekvenser av Reiten-utvalgets anbefalinger

Hjort blant Norges Topp 5 - og beste firma innen prosedyre