Arbeidsrett

Internasjonale ansettelsesforhold

Norske virksomheter blir mer internasjonale og dette stiller krav til arbeidsgivers personalhåndtering. Det er en økning i antall norske virksomheter med utenlandske eiere samtidig som arbeidsmarkedet preges av mobil arbeidskraft på tvers av landegrensene. Dette skaper juridiske utfordringer knyttet til blant annet rettigheter og arbeidsvilkår på tvers av landegrenser (utplassering/utstasjonering), men også tilpasning av globale retningslinjer og policy'er som skal harmoniseres med norsk lov og praksis.

Ius Laboris 2016

Ius Laboris - internasjonalt nettverk av HR- og arbeidsrettsadvokater

Gjennom samarbeid med internasjonale advokatnettverk har vi alltid tilgang til ekspertisen der vi behøver den. Et av våre nettverk er Ius Laboris som består av advokater og juridiske spesialister innen arbeidsrett og pensjon. Nettverket sikrer at våre norske klienter får en rask og enhetlig behandling av de juridiske spørsmål som gjelder utenlandsk rett. Vi bistår også en rekke utenlandske klienter som eier virksomheter i Norge.

Nettverket har medlemmer i 44 ulike land, og er representert i til sammen 141 byer. Totalt er over 2500 advokater tilknyttet Ius Laboris.

IUSLABORIS-HJORT-CMJN - Copy

Denne internasjonale tilknytningen styrker samtidig vår kompetanse innen arbeidsrett og gjør det lettere å effektivt bistå de av våre klienter som har behov for advokatbistand på tvers av landegrensene.

Siste saker om Internasjonale ansettelsesforhold