Arbeidsliv og virksomhetsstyring

Konkurranseklausuler

Konkurranseklausuler i arbeidslivet er avtalebestemmelser som har til formål å begrense arbeidstakeres adgang til, under ansettelsesforholdet og i en periode etter ansettelsesforholdets opphør, å starte eller drive virksomhet av en viss art, ta ansettelse hos en annen arbeidsgiver som driver virksomhet av en viss art og eller ta kontakt med tidligere kunder eller kollegaer.

Våre advokater har solid kompetanse og lang erfaring knyttet til utforming og tvistehåndtering av denne type klausuler. Hjort laget etter oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2008 en utredning om "konkurranseklausuler, kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler" som ligger til grunn for departementets videre lovarbeid.

Siste saker om Konkurranseklausuler