Anders_Evjenth_1

Anders Evjenth

Partner

Anders Evjenth arbeider hovedsakelig innenfor fast eiendom, med særlig fokus på offentligrettslige og privatrettslige regler vedrørende eiendomsutvikling. Han har omfattende erfaring med plan- og bygningsrettslige problemstillinger, inkludert utbyggingsavtaler og refusjonsspørsmål, tingsrett, ekspropriasjon og skjønn, samt prosess i både ordinære domstoler, skjønnsrett og jordskifterett. Gjennom sin tidligere erfaring som leder for juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og som prosjektleder for utarbeidelsen av forslag til ny bygningsdel av plan- og bygningsloven, har Evjenth oversikt over hele den offentligrettslige siden av eiendomsutvikling, fra planforslag til ferdigattest. Han underviser i fagene plan- og bygningsrett og ekspropriasjonsrett for Handelshøyskolen BI, og i praktisk byggesaksbehandling i samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Arbeidserfaring

  • 2017 - Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
  • 2015-2017 Partner, Bull Advokatfirma AS
  • 2008-2015 Advokat i Kluge Advokatfirma AS
  • 2005-2007 Prosjektleder, Kommunal og regionaldepartementet
  • 1997-2005 Seksjonsleder/avdelingsdirektør i Juridisk avdeling, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
  • 1993-1997 Rådgiver, Kommunal- og arbeidsdepartementet
  • 1990-1993 Førstekonsulent, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Utdanning

  • 1989 Cand. Jur., Universitetet i Oslo

Medlemskap / tillitsverv

  • Medlem i Den Norske Advokatforening
  • Styremedlem i Forum for plan- og bygningsrett