Amnesty-seminar: "Næringsliv og menneskerettigheter - internasjonale trender"

Området næringsliv og menneskerettigheter er i rask endring, og bedrifter møter økte krav både gjennom lovgivning og tydelige forventninger fra investorer. Det vekket stor interesse da Frankrike, som første land, påla sine bedrifter en due dilligence på menneskerettigheter tidligere i år. Når kan vi vente noe lignende i Norge og vil norsk næringsliv være forberedt?

Amnesty collage 3 2017

Amnesty International og Advokatfirmaet Hjort inviterer til et seminar med spesielt fokus på hvordan utviklingen internasjonalt går fra veiledende og frivillige ordninger til lovpålagte krav.

"The Corporate Crimes Principles"

Amnesty arbeider for at myndigheter verden over tar større ansvar for å holde selskaper ansvarlig for brudd på menneskerettighetene. «The Corporate Crimes Principles» ble lansert i oktober 2016 som et ledd i dette arbeidet. Prosjektet er fasilitert av Amnesty International og The International Corporate Accountability Roundtable (ICAR), og utviklet i samarbeid med juseksperter fra hele verden. Seminaret gir et unikt innblikk i dette arbeidet og hvordan myndighetene utfordres verden over med grunnlag i disse prinsippene.

Foredragsholder Seema Johsi, Amnesty International

SJPhotoSeema Joshi, Head of Business and Human Rights i Amnesty International har bakgrunn fra Global Witness, UNDP og som praktiserende advokat i Canada. Hun leder all etterforskning og politisk påvirkningsarbeid innenfor emnet næringsliv og menneskerettigheter. 

 

 

 

Hold også av 11. oktober for "The Oslo Conference 2017"

"The Corporate Crimes Principles" er også utgangspunkt for The Oslo Conference 2017. Denne Amnesty-initierte konferansen vil tilby innsikt i de siste internasjonale trendene innenfor næringsliv og menneskerettigheter, og i dynamikken mellom de aktørene som driver frem avgjørende endringer på området. Det vil inviteres til meningsutveksling og dialog mellom bedriftsledere, investorer, politikere, organisasjoner, akademikere og andre. Hold av datoen 11.oktober!

 

Meld deg på "Næringsliv og menneskerettigheter - internasjonale trender" nedenfor.

Seminaret er gratis. Det vil bli lett servering av mat og forfriskninger.

Begrenset antall plasser. 

Meld deg på her.  Velkommen!