Alex Borch gjester Juridisk ABC

Konkurranseklausuler regulerer når en arbeidsgiver kan nekte deg å ta jobb i en konkurrerende virksomhet, eller jobbe med kunder du hadde i en tidligere jobb. I november gjestet Alex Borch programmet Juridisk ABC for å snakke om dette temaet.

ALex Borch Juridisk ABC Podcast

Konkurranseklausuler, kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler er eksempler på konkurransebegrensende klausuler, som legger begrensninger på arbeidstakers mulighet til å drive virksomhet i konkurranse med nåværende eller tidligere arbeidsgiver. 

Mange arbeidstakere har slike klausuler i sine arbeidsavtaler, og disse klausulene har nå blitt regulert med et eget kapittel som setter begrensninger på når en arbeidsgiver kan påberope seg slike klausuler, samt arbeidstakers mulighet til å få økonomisk kompensasjon for å være underlagt konkurransebegrensninger.

Lytt til Juridisk ABC podcast #29 med Alex Borch her

Advokat Borch arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, avtalerett og profesjons- og styreansvar, men har også bred erfaring innenfor andre rettsområder. Han har møterett for Høyesterett og omfattende prosedyreerfaring fra tingrett, lagmannsrett og voldgift.

Sammen med kollegaer i Hjort har Alex Borch vært forfatter og redaktør på et nytt omfattende verk med tittelen Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold, som kom ut tidligere i høst.