< Tilbake til oversikten

Advokatfullmektig

«Det er like viktig med KARAKTER som med KARAKTERER». Hvor du velger å jobbe etter studiene, er avgjørende for karrieren.

Hjort collage 5

Hos oss blir man daglig stilt overfor krevende faglige og menneskelige utfordringer - i møte med klienter i personlige kriser, komplekse forretningsjuridiske problemstillinger og foran domstolene.Vårt mål er å gjøre deg til en god advokat!

Som fullmektig i Hjort får man god tilgang på prosedyre, både sivile saker og straffesaker. Derfor får også våre fullmektiger advokatbevilling raskt, normalt innen 2 år. I Hjort er det automatisk opprykk til ansatt advokat når fullmektigen får advokatbevilling.