Prinsipiell seier i Høyesterett om ventureselskapers fradragsrett for tap på fordring

Finansdep og HR

Høyesterett avsa nylig dom i to ulike saker om fradragsrett for tap på fordring. Partner i Hjort, Sigve Braaten, prosedert den ene saken hvor skattyter fikk medhold. Det er viktig at det vurderes om skattytere er uriktig behandlet og om det derfor kan kreves endring av tidligere ligninger. Les mer

Vis alle

Hjort journal

Vis alle