Midtre Romerike Avløpsselskap IKS vant frem i klagesak for KOFA med bistand fra Hjort

iStock_000007492551Large

Midtre Romerike Avløpsselskap IKS (MIRA) ble klaget inn for KOFA i forbindelse med inngåelse av en kontrakt om totalentreprise for leveranse av prosessanlegg. Klager hevdet at MIRA foretok en ulovlig direkte anskaffelse. MIRA fikk, med bistand fra Advokatfirmaet Hjort, medhold i at det ikke var foretatt en ulovlig direkte anskaffelse i KOFA sak 2016/183. Les mer

Vis alle

Hjort journal

Vis alle